BM    |    Eng
Soalan Lazim

1. Siapakah yang layak untuk menyertai?
Penderma: Hendaklah berumur lebih dari 18 tahun
Badan Kebajikan: Mana-mana badan amal berdaftar yang berminat untuk menjadi sebahagian daripada GivingIsGold boleh berjumpa dengan kami untuk maklumat lebih lanjut tentang bagaimana untuk disenaraikan ke dalam laman web kami.

2. Apa yang boleh / tidak boleh didermakan?
Penderma boleh menderma barangan disenaraikan dalam Senarai Donations kami dan digalakkan untuk menderma barangan syang berada dalam keadaan baik dan boleh digunakan sahaja. Badan Kebajikan boleh menyenaraikan apa-apa barang atau perkhidmatan yang mereka perlukan di laman web kami selagi ia tidak disenaraikan pada Senarai dilarang kami.

3. Berapa lamakah penderma perlu untuk menyampaikan barang-barang yang dijanjikan kepada badan amal?
Setelah penderma telah meletakkan janji mereka, barangan secara automatik akan dikunci untuk tempoh empat belas (14) hari dari tarikh sandaran itu. Jika badan kebajikan tidak menerima barangan selepas empat belas (14) hari, barangan tersebut akan disenaraikan kembali dan boleh diberi oleh penderma lain untuk meletakkan ikrar mereka. Apabila badan kebajikan mengesahkan penghantaran barangan tersebut, ia akan dikeluarkan daripada Senarai Derma.

4. Bolehkah saya menderma tanpa nama?
Ya, anda boleh menderma tanpa nama. Alamat email yang telah daftarkan dengan kami akan disediakan untuk amal sekali ikrar dibuat sebagai e-mel adalah satu-satunya cara untuk anda dan badan kebajikan untuk berkomunikasi. Tiada maklumat peribadi akan ditunjukkan kepada badan kebajikan jika anda bersahrat untuk menderma tanpa dikenalpasti.

5. Bolehkah saya menuntut pengecualian cukai melalui derma saya?
Tidak, pengecualian cukai tidak boleh dituntut melalui kami. GivingIsGold adalah satu platform dalam talian dan semua derma akan disalurkan terus kepada badan kebajikan yang memerlukan.

6. Bolehkah saya menghantar barangan “tidak halal” kepada rumah kebajikan?
Kami tidak mempunyai apa-apa sekatan ke atas pendermaan barangan yang tidak halal, tetapi kami menggalakkan anda untuk memeriksa dengan rumah kebajikan tersebut . Kerana terdapat sesetengah rumah kebajikan yang tidak mengambil barangan tidak halal.

7. Bolehkah saya menderma dari segi perkhidmatan?
Ya, anda boleh. Badan –badan kebajikanl dibenarkan untuk meyenaraikan keperluan dari segi bantuan perkhidmatan di dalam laman web kami, seperti tuisyen untuk pelajar dan perkhidmatan perubatan dan lain-lain Jika anda melihat mana-mana perkhidmatan yang disenaraikan seperti yang ingin anda berikan, sila hubungi rumah-rumah tersebut.

8. Jika saya ingin menderma barangan yang tidak terdapat di dalam senarai bolehkah saya dermakan?
Anda tidak boleh menderma barang-barang yang tidak termasuk dalam Senarai Derma. GivingIsGold telah ditubuhkan untuk memenuhi keperluan tertentu badan amal untuk mengelakkan pembaziran. Oleh itu, kami menggalakkan penderma untuk menderma barangan yang diperlukan sahaja.

9. Siapakah di sebalik laman web ini? Adakah ianya sebuah laman web yang boleh dipercayai?
GivingIsGold adalah projek Tanggungjawab Sosial Korporat (CSR) Program yang dilancarkan oleh Goldis Berhad, sebuah syarikat pelaburan dengan pelaburan ekuiti swasta di Malaysia dan China. Jika anda ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Goldis Berhad, anda bolehlah log masuk ke laman web kami di www.goldis.com untuk mengetahui maklumat lanjut.

10. Adakah GivingIsGold berkaitan dengan mana-mana entiti kerajaan atau mana-mana organisasi lain?
Tidak, GivingIsGold adalah program CSR Goldis Berhad dan tidak mempunyai hubungan sekalipun dengan mana-mana entiti kerajaan atau organisasi lain.

11. Adakah badan kebajikan yang disenaraikan tulen?
Badan-badan kebajikan yang disenaraikan di laman web kami telah disahkan oleh moderator kami sebelum mereka dibenarkan didaftarkan di laman web kami. Kami komited untuk memastikan bahawa kami bekerja dengan badan kebajikanl tulen dan bekerja bekerja untuk menyokong mereka yang memerlukan.

12. Jika saya mempunyai hanya sebahagian daripada apa yang diperlukan dalam senarai itu, masihkan saya boleh menderma?
Ya, anda boleh. Anda akan dapat untuk mengisi dalam jumlah yang anda mampu untuk menderma di laman web kami seperti yang terdapat di dalam proses pendermaan. Sebagai barangan yang telah dijanjikan, bilangan yang diperlukan akan berkurangan sewajarnya di laman web kami.

13. Bolehkan saya menderma wang?
Tidak, GivingIsGold adalah satu platform yang memudahkan menderma barangan dan perkhidmatan. Sekiranya mana-mana badan amal yang memerlukan bantuan kewangan, mereka boleh menyatakan berapa banyak wang yang diperlukan, apa yang mereka perlukan adalah nyatakan bayaran mana yang perlu dibuat dan penderma bolehlah membuat bayaran keatas perkara tersebut. Contonya, pembayaran bil elektrik dibayar kepada Tenaga Nasional dan lain-lain.

Jika anda ingin membuat apa-apa sumbangan wang tunai, anda boleh merujuk kepada laman rumah kebajikan masing-masing untuk memeriksa jika mereka mempunyai sebarang pautan untuk sumbangan wang tunai atau menghubungi mereka terus.

14. Bagaimanakah cara peenyerahan barang-barang?
Kaedah untuk penghantaran barangan dan perkhidmatan harus dipersetujui oleh penderma dan badan kebajikan. GivingIsGold tidak akan terlibat dengan proses penghantaran di antara kedua-dua pihak.